Fusie ABHS en VHS een feit

Na maanden van voorbereiding is de fusie tussen de ABHS (Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk) en de VHS (Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk) een feit. Per 1 januari 2017 gaan beide verenigingen officieel verder als één sterke vereniging onder de naam Algemene Branchevereniging VHS (VHS). Een bijzondere mijlpaal voor zowel de branche als de verenigingen.

Op donderdag 24 november jl., vond de eerste Algemene ledenvergadering plaats. Een feestelijke aangelegenheid waarbij, naast de plannen voor het komende jaar, ook het nieuwe logo en de nieuwe website (www.vhsbranche.nl) werden gepresenteerd. De vereniging telt inmiddels 25 leden en door krachten te bundelen wil zij, mede door een verdere professionalisering, meer draagkracht creëren. Arjen Koole is aangesteld als directeur en heeft zitting in vele commissies waardoor de kennis van alle leden op een hoger niveau gebracht wordt. Bovendien blijven de leden hierdoor continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de branche.

Binnen de VHS worden verschillende werkgroepen geformeerd waaraan de leden zelf actief kunnen deelnemen.
Het bestuur wordt de komende 3 jaar gevormd door Rudi Dijksterhuis (Elton), Sylvain Gfeller (DOM), Sjaak Harms (Post & Eger), André Homma (AXA), Femke Oudshoorn (HMB profit locks & tools), Arthur de Ruiter (AMI), Marijn van der Wal (Ankerslot) en Harold Wisselink (Maco).

29 november, 2016|