VHS Informatieblad NEN-EN 1935 2002 versie 2017 definitief