VHS Informatieblad NEN-EN 12209 2004 versie 2017 definitief