Jarenlang hebben de brancheverenigingen VHS en ABHS naast elkaar geacteerd binnen de hang- en sluitwerkbranche, maar een fusie lijkt nu dichterbij dan ooit.

Na een aantal oriënterende gesprekken begin dit jaar, heeft het bestuur van de VHS en ABHS op donderdag 15 oktober jl. een intentieverklaring getekend voor een mogelijke fusie.

Een bijzondere mijlpaal voor zowel de branche als de VHS en ABHS. In het verleden hebben beide verenigingen regelmatig om te tafel gezeten, maar wegens onvoldoende draagvlak is een samenwerking niet eerder van de grond gekomen.

Echter wordt het in het huidige economische klimaat steeds belangrijker om juist de lokale markt zo sterk mogelijk te houden en normen en waarden te hanteren. Het belang van een sterke branchevereniging verschuift en wordt steeds groter. Bovendien is het in een klein en innovatief land als Nederland, eigenlijk overbodig om met twee verenigingen naast elkaar te acteren.

De komende periode wordt geïnventariseerd op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de samenwerking. Het is essentieel dat dit geleidelijk van de grond komt. Er wordt naar verschillende aspecten gekeken, waarbij het belang van de leden uiteraard een grote rol speelt. Het uiteindelijke streven is om eind 2016 officieel samen te gaan als één sterke vereniging.

 

Foto: bestuursleden VHS & ABHS tijdens ondertekenen intentieverklaring