Bij veiligheidsproducten zoals hang- en sluitwerk is het van belang dat de kwaliteit en levensduur gewaarborgd zijn. Ten einde handvatten te bieden hoe verantwoord om te gaan met hang- en sluitwerk hebben de bij de Algemene Branchevereniging VHS aangesloten leden algemene richtlijnen opgesteld.

Deze algemene richtlijnen zijn primair bedoeld voor verwerkers van hang- en sluitwerk en geven handvaten hoe verantwoord om te gaan met het hang- en sluitwerk tijdens zowel transport, verwerking als opslag en installatie. Door het in achtnemen van deze richtlijnen worden de uiteindelijke gebruikskwaliteit en levensduur van het hang- en sluitwerk optimaal geborgd.

Onder verwerkers worden onder meer verstaan: industriële verwerkers (timmerindustrie), transporteurs, b&u, installatie-/beveiligingsbedrijven, klusbedrijven.

De richtlijn is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Download de algemene richtlijnen hier.