Regelmatig worden fabrikanten en leveranciers van cilinders en sleutels aangesproken op het feit dat het wel heel eenvoudig is om sleutels van cilinders bij te laten maken. Zo makkelijk zelfs dat het soms al voldoende is om een sleutelnummer per e-mail door te geven om een kopie sleutel toegestuurd te krijgen.

Met de huidige geavanceerde apparatuur is het mogelijk om het merendeel van de sleutels te kopiëren. Omdat sleutels kritische onderdelen zijn van de beveiliging van woningen en gebouwen, met de juiste sleutel loop je immers zo naar binnen, is het essentieel dat met het verstrekken van kopieën van sleutels zeer zorgvuldig wordt omgegaan.

De leden van de VHS hebben vaak individuele afspraken gemaakt voor die gevallen waarin zij bedrijven toestemming hebben gegeven om sleutels en cilinders bij te laten maken. Cilinders en sleutels zijn fijn mechanische/mechatronische producten die een beschermd profiel kunnen hebben of waar een patent op rust. Hoogwaardige cilinders worden vaak geleverd met een certificaat. Het bijmaken van deze producten zonder toestemming is strafbaar.

Achter de productie van cilinders en sleutels zitten complexe calculatiemethoden om ervoor te zorgen dat soortgelijke cilinders die in (grotere) bouwprojecten worden toegepast niet met dezelfde sleutel kunnen worden geopend. Deze producten zijn dan ook vaak voorzien van een code of nummer, waarmee het juiste sleutelprofiel achterhaald kan worden. Dit maakt het voor rechthebbende partijen, zoals woningbouwcorporaties die vaak met vervanging en bijbestelling te maken hebben, eenvoudig om de juiste cilinder/sleutel bij te bestellen.

Ten einde een handreiking te bieden bij de verkoop en vervaardiging van cilinders en sleutels hebben de bij de Algemene Branchevereniging VHS aangesloten leden veiligheidsrichtlijnen opgesteld voor bedrijven die cilinders en (kopie) sleutels verkopen en/of vervaardigen. Waarbij is afgesproken dat de leden ten minste deze richtlijn zullen hanteren indien zij toestemming geven aan derden om cilinders en/of (kopie) sleutels bij te maken.

Download de Veiligheidsrichtlijnen verkoop en vervaardiging van cilinders en sleutels