De activiteiten van de VHS zijn voornamelijk gericht op collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal, die een toegevoegde waarde leveren voor de individuele leden. Het onderhouden van contacten met overheden en belangenorganisaties speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is de VHS actief betrokken bij de ontwikkeling van nationale en internationale regelgeving en normalisatie.

Uitgangspunten hierbij zijn enerzijds het behartigen van de belangen van de Nederlandse industrie en anderzijds het zijn van kennis en informatiecentrum voor met name de leden.

Hoog in het vaandel binnen de VHS staat het leveren van kwaliteitsproducten. Door voortdurende innovatie en verbetering van de productieprocessen kunnen de leden een groot pakket aan gecertificeerd hang- en sluitwerk aanbieden. Niet voor niets is de VHS een van de grondleggers geweest van de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG), het kennisinstituut in Nederland op het gebied van het testen en certificeren van hang- en sluitwerkproducten.