Internationaal is de VHS aangesloten bij de overkoepelende Europese brancheorganisatie voor fabrikanten van hang- en sluitwerk ARGE. ARGE behartigt de specifieke belangen voor de hang- en sluitwerkindustrie in Europa.

Daarnaast fungeert ARGE als platform voor kennisuitwisseling tussen de diverse landen.

Ook participeert de VHS in een aantal Europese normalisatiecommissie binnen CEN, op het gebied van hang- en sluitwerk. Om zodoende het belang van de Nederlandse industrie bij de ontwikkeling van normen optimaal mee te kunnen nemen.