Gezamenlijk met de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG) zijn algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. De meeste leden hanteren deze voorwaarden en zullen hier dan ook naar verwijzen.  

De volledige leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden.