De activiteiten van de VHS zijn voornamelijk gerelateerd aan “veiligheid” in de breedste zin van het woord. Gedacht hierbij kan worden aan brandveiligheid, vluchtveiligheid en inbraakveiligheid, maar ook kinderveiligheid van deur- en raamsluitingen is een onderwerp waar de VHS actief bij betrokken is.

Op nationaal niveau is de VHS actief betrokken bij de onderstaande organisaties

  • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), o.a. beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen;
  • Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), op het gebied van brand- en inbraakveiligheid en kinderveiligheid;
  • Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG), o.a. testen en certificeren van hang- en sluitwerk alsmede continue kwaliteitsborging hiervan;
  • Het Beveiligingscentrum, advies en voorlichtingscentrum op het gebied van inbraakwerendheid en beveiliging van gebouwen